Kopalnia Rudna i sole kamienne KGHM

Niemal każdy kojarzy nazwę KGHM Polska Miedź S.A. z metalem zwanym miedzią, albo z rudą miedzi, którą przetwarza się w jednej z trzech hut KGHMu na ten metal. Natomiast nikt nie kojarzy tej nazwy z wydobywanym tu srebrem (około 1300 ton rocznie), złotem (rocznie około 3,5 tony), platynowcami (około 1 tony platyny i 500 kg palladu rocznie), niklem, molibdenem i ołowiem. Poza zupełną wiedzą społeczeństwa jest fakt, że KGHM zasobny jest też w dobrej jakości sód kamienną, która obecnie nie podlega wydobyciu, jednak jej pokłady są na bieżąco badanie, i drąży się w solach kamiennych sporo tuneli. Poniższe zdjęcia przedstawiają jak wygląda ten podziemny świat soli, ze szczególnym uwzględnieniem starych i wysłużonych już maszyn górniczych pozostawionych na "cmentarzyskach" sprzętu, oraz nowoczesnego sprzętu drożącego chodniki w skałach solnych.


Wysłużona maszyna do spychania i nabierania urobku w ślepym korytarzu wydrążonym w soli kamiennej

Wszędobylski pył solny, sprzęt słabo koroduje bo wilgotność powietrza w chodnikach jest znikoma

Ostre krawędzie i miałki pył solny wymuszają użycie łańcuchów na kołach

Pomimo wszędobylskiej soli korozja części metalowych jest znikoma

Maszyna do drążenia odwiertów poziomych

Duże zapylenie, spora temperatura powietrza i wszędobylska ciemność - warunki pracy podziemnej

Nowoczesny elektryczny kombajn do drążenia chodników w skałach solnych

Kombajn w akcji

Wielkie obrotowe głowice urabiające skałę

Na spodzie maszyny ramiona do nagarniania soli i podajnik taśmowy

...a na koniec nieco humoru kopalnianego

Komentarze