Posty

Kopalnia Rudna i sole kamienne KGHM

Niemal każdy kojarzy nazwę KGHM Polska Miedź S.A. z metalem zwanym miedzią, albo z rudą miedzi, którą przetwarza się w jednej z trzech hut KGHMu na ten metal. Natomiast nikt nie kojarzy tej nazwy z wydobywanym tu srebrem (około 1300 ton rocznie), złotem (rocznie około 3,5 tony), platynowcami (około 1 tony platyny i 500 kg palladu rocznie), niklem, molibdenem i ołowiem. Poza zupełną wiedzą społeczeństwa jest fakt, że KGHM zasobny jest też w dobrej jakości sód kamienną, która obecnie nie podlega wydobyciu, jednak jej pokłady są na bieżąco badanie, i drąży się w solach kamiennych sporo tuneli. Poniższe zdjęcia przedstawiają jak wygląda ten podziemny świat soli, ze szczególnym uwzględnieniem starych i wysłużonych już maszyn górniczych pozostawionych na "cmentarzyskach" sprzętu, oraz nowoczesnego sprzętu drożącego chodniki w skałach solnych.
Przełęcz Jugowska, Wielka Sowa i Kozia Równia (Góry Sowie)

Kalenica w Górach Sowich

Rzeka Orla w Zaorlu

Gorzesław